ta i trä

tanket frihet

former växer upp.

tyst de

berättar

som länge sedan

ämnet och idén

fogade

nätter

skymning stunder

 steg i galleri