glänsande vit

efter badet

papper väntar på

förkylded

färger som täcker

så att

känns inte

själv

naken

steg i galleri